Šťastný.eu (http://xn--astn-8ra90d2a.eu)
     
500 Wii Points For Free - Wii.cooltre.com 

RC - Futaba T8FG - Tipy a triky

09.06.2011, Happy, main   Bookmark and Share
Pár poznámek k vysílači Futaba T8FG 2.4GHz...

Futaba = servo plynu je vždy potřeba reverzovat, to není chyba, to je vlastnost!

Servo monitor - DG1&DG2

Jedná se o stavové indikátory 2 dig. kanálů (zapnuto/vypnuto) DG1, DG2.

Náhrada NIMH baterie LiPo baterií

Použít lze jakoukoliv dvoučlánkovou (2S) lipol baterii, která se to vysílače vejde, v případě alarmu na 6.8V je potřeba okamžitě přistát a vysílač vypnout, protože se jedná nejnižší a ještě bezpečné napětí LiPo baterie. Lepší je ale nejít pod 7V.

Pokud používáte Lipol baterii, nabíjejte vždy mimo vysílač.

Volba přepínače Alternate

Tato volba zapíná režim toggle, takže po každém přepnutí přepínače dojde k inverzi jeho funkce (např. vytažení/zatažení podvozku)

End point vs End limit

 • End Point definuje bod v rámci dráhy serva, kde se servo zastaví.
 • End Limit definuje absolutní mez pohybu serva.

Trim vs subtrim

Trim nastavuje středovou polohu, subtrim nastavuje nulovou hodnotu (neutrál) serva.

Stopky

Pro přesnější evidenci času nastavte stopky tak, aby se zapínaly až při běžícím motoru.

HW Setting

Pomocí této funkce se dá reverzovat pohyb páky/přepínače, ale nemění se tím např. zobrazení dráhy, pokud toto explicitně nepotřebujete, použijte raději funkci reverzu příslušného serva.

AUX1... = virtuální kanály

T1-T4 = nastavení trimů

VPP = Variable pitch prop = systém pro 4D akrobacii, proměnlivé stoupání vrtule

Prog. mixes

 • Pokud chcete mix zapnout natrvalo, nepřiřazujte ho žádnému přepínači.
 • High/low rate hodnoty určují meze dráhy slave serva vůči master servu (v obou směrech)
 • Link option:
 • (OFF), vypnuto, slave bude odpovídat jen master servu
 • (+), slave bude reagovat na všechny ovládací prvky linkované na master
 • (-), slave bude reagovat na všechny ovládací prvky linkované na master ale v opačném směru
 • Trim option: pokud je povoleno (ON), trim bude propagován z masteru na slave servo

Mixy

 • Diferenciace křidélek: větroně pro lepší zatáčení, akrobatické modely pro lepší přemety.
 • ...

Throttle Hold Mix (vypnutí motoru na tlačítko)

Použijte jeden z prog. mixů, hodnoty nastavte podle následujícího seznamu:

a) Switch to Throttle mix

 • Master: SC (nebo jiný přepínač)
 • Slave: Throttle
 • High rate: +100
 • Low rate: +100
 • Offset X: +0
 • Offset Y: -100
 

b) Throttle to Throttle mix

 • Master: Throttle (Trim ON)
 • Slave: Throttle
 • High rate: -100
 • Low rate: -100
 • Offset X: +0
 • Offset Y: -100
 

Failsafe

 • 7 kanálový systém: failsafe je dostupný pouze pro kanál 3 (plyn), vždy nastavte na F/S a vypnuto.
 • Multikanálový systém: kanál 3 opět na F/S a vypnuto, zbývající kanály na F/S a požadované hodnoty.

Firmware, prohlížeč SD karty

Firmware a Futaba File System Utility http://www.futaba-rc.com/software-updates.html

Zdroje

Šťastný.eu >>

blog comments powered by Disqus