Šťastný.eu (http://xn--astn-8ra90d2a.eu)
     
500 Wii Points For Free - Wii.cooltre.com 

Chrome - Změna umístění User Data složky obsahující profily

26.02.2011, Happy, main   Bookmark and Share

Výchozí umístění složky profilů

Windows XP
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Data aplikací\Application Data\Google\Chrome\User Data

Windows Vista/Windows 7
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data

%USERNAME% je název uživatelského účtu

Změna umístění složky profilů

Windows XP
 1. Složku User Data přesuňte do cílové složky, např. D:\Chrome\User Data
 2. Upravte zástupce spouštějící Chrome tak, že přidáte do vstupního pole Cíl za chrome.exe následující parametr:
  --user-data-dir="D:\Chrome\User Data"
Windows Vista/Windows 7
 1. Složku User Data přesuňte do cílové složky, např. D:\Chrome\User Data
 2. Jako administrátor spusťte následující příkaz:
  mklink /J "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" "D:\Chrome\User Data"

  Přičemž %USERNAME% nahraďte vaším aktuálním názvem účtu!

  Příkaz mklink /J vytvoří hardlink jednoho adresáře do druhého, obsah druhého adresáře tak bude přístupný přes vytvořený link, takže není potřeba měnit zástupce.

Šťastný.eu >>

blog comments powered by Disqus