Šťastný.eu (http://xn--astn-8ra90d2a.eu)
     
500 Wii Points For Free - Wii.cooltre.com 

Osadníci z Katanu - Pravidla pro 2 hráče

10.06.2009, Happy, main   Bookmark and Share
Nejčastěji používané varianty pravidel pro 2 hráče.

Diskuze k jednotlivým variantám: http://www.boardgamegeek.com/thread/155936 (anglicky)

Varianta Dave Baum

1. Vítězství = 12 bodů.

2. Obchodovat lze pouze s bankem.

3. V jednom kole hází každý hráč dvakrát, suroviny získává hráč po každém hodu.  Pokud v prvním hodu padne 7, lupiče řídí ten, kdo má méně bodů, jinak lupiče řídí házející hráč (tzn. v případě, že všichni mají stejně bodů). Použijte po dvou kostkách stejné barvy, přičemž jednu barvu zvolte pro první hod, druhou pak pro druhý hod.

4. Limit karet je zvýšen na 9. Pokud má hráč 10 karet, přijde po hodu "7" o polovinu karet.

5. Karty surovin se pokládají lícem nahoru. (volitelné)

6. Po zahájení obdrží hráči suroviny z obou vesnic. (volitelné)
Hra začíná umístěním města a vesnice, po zahájení obdrží hráč suroviny z města. (volitelná variace)

http://www.baumfamily.org/dave/settlers.html (anglicky)

Varianta Nick Borko

1. Odstraňte jedno pole, jeden les, jednu pastvinu a jednu horu. Odstraňte poušť.

2. Zamíchejte zbývající hexy a umístěte je podle obrázku v pořadí:
C, M, O, I, B/H, L, J, D, N, G, A, K, E, F

3. Zamíchejte přístavy a 6 jich rozmístěte podle obrázku.

4. Vyplňte zbývající prostor hexy oceánu. Pokud nemáte potřebné hexy oceánu, použijte zbývající přístavy, umístěte je tak, aby přístavy směřovaly pryč od pevniny.

5. Číselné žetony umístěte na plochu podle abecedy tak, jak je uvedeno na obrázku. Poznámka: žetony B a H umístěte na jeden hex. Zbývající žetony P, Q a R nepoužívejte.

6. Lupič zůstane mimo plochu dokud někdo nehodí "7".

7. Odstraňte 2 cesty, 1 vesnici a 1 město z banku každého hráče.

8. Odstraňte 3 karty vojáků, 2 vítězné body, 1 cestu a 1 kartu monopolu.

9. Hrajte podle std. pravidel, vítězí hráč s 10 body. Hráči mezi sebou neobchodují, mohou pouze směnovat s bankem.

Schéma rozmístění viz http://nick.borko.org/games/Catan2Players.pdf (anglicky)

Šťastný.eu >>

blog comments powered by Disqus